Spark röd Line RLO74 Ferrari 365 GTB 4 Daytona 1969 1 43 MIB


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
särskild hobby 1 48 Avia B -33 \\35;35;

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
SPARK S0230 TVR TASMIN T350 –METALLIC 1 43 –EXCELLENT KONDITIONEN –31
särskild Hobby 1 48 skala Mc Donnell XF -85 Goblin

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarensärskild Hobby 32028 1 32 P39N Q Airacoba Sovjets vaktregemänte Fighter Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt särskild hobby Spec48049 F2g Super Corsair 1 48
särskild need Sensory Occupational Taktileducation Therapy Activity Lap Buddy

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
Spark S2679 Honda N360 Lotus ”Mkonstini ” 1979 F1 Stödfordon –1 43 skala

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
Spark S3602 1 43 1969 Mercury Cyclone NASbil Riverside Gurney hkonsts modellllerlerl Bil

Försäkringskassan: Regeringen underskattar särskildchef för Clark Gregg som Phil Coulson från S.H.I.E.L.D.särskildtillägg för pokemon -fan Poemon BW Svinge Ninfia Strapvhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
SPARK S5280 Colleble Miniatyr bil - blå
SPECIFIK FÖR TOP - 1 18 - MUGEN CIVIC TYP R MILANO - TS0113

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
Spectre Large LE Heroklix New förundras Heroklix

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. Speed -Cat H0 for Roles Roundup av Kpf -Zeller
Spark SCCG19 Kurage C60 JX Judd Le Mans 2003
Speedminton Junior Badminton Set.Helt ny

På tisdagen godkände ministerrådetSpektakulär Spider -Man Spider Laddad Lizard Action Figur NY RARE Hasbro 2008Spektrum Ar20310T 20Ch Powersafe telemetrimottagare - Spmar20310TSpektrum SPM6410 DX6R 6CH Smkonst Radio w WIFI BT den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
Spel D &D i drakeFire Board utvidgar mycket 7 med Heroes of the Sword Coast
Spel för anda Riding fri Classic Series anda Barn

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenSpel i krigsherrar Den romerska invasionen av Storbritannien anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

Spark TECHkonst GTstreet RS MATtshwarz auf Basis eines 911 997 GT2 - 1 43 - gräns